Články našich lektorů

Thumbnail

Jak učit cizince češtinu?

Thumbnail

Ilona Bartovská Bc.

Doučování, Komunikace, Osobní rozvoj, Sport a pohyb

Nikdy není pozdě pro nové začátky.....Zkuste rozvíjet svojí osobnost po duševní nebo tělesné stránce. Nebo-li zkuste K…

Více

Jak učit cizince češtinu?Jste lektor cizích jazyků nebo učitel a uvažujete o tom, že by jste začali vyučovat cizince češtinu? Tato profese má svá specifika a my se dnes podíváme na to jaká.


Kdo je cílová skupina pro výuku?


V České republice žije mnoho cizinců , expatů a k asimilaci do naší společnosti přistupují různě. Anglicky mluvící cizinci, kteří žijí ve velkých městech a pracují většinou v zahraničních společnost nemají potřebu se česky vůbec učit , navíc pokud jsou zde jen na určitou omezenou dobu nemají k tomu ani motivaci . Další skupinou jsou cizinci, kteří přijdou do naší země za prací, většinou přes pracovní agentury a vykonávají dělnické , manuální práce. Pro ty je dostačující, pokud v práci získají znalosti poslechem kolegů a mluví pak s omezenou slovní zásobou, hovorově, obvykle nespisovně , gramatiku neumí.Naší cílovou skupinou pro výuku češtiny bývají obvykle studenti a cizinci z řad manažerů, kteří zde mají v úmyslu zůstat bydlet nebo uzavřou sňatek s českým občanem/občankou.


Jaké jsou možnosti výuky?


Tak jako výuka jiných jazyků mají lekce češtiny více způsobů komunikace. Můžete vyučovat standardně prezenčně nebo online. Prezenční výuka je pro oba účastníky více časově náročná, pokud dochází například do učebny jazykové školy. V případě, že lektor vyučuje na pracovišti klienta , je časová náročnost jen na jeho straně a rozhodně by jí měl zohlednit i při hodinové sazbě za jednotlivé lekce. Záleží na osobnostním typu člověka, někdo má radši osobní přístup a proto mu prezenční výuka plně vyhovuje. Online výuka je náročnější na technické vybavení obou účastníků(kvalitní internetové připojení, výkonný notebook) a především na uživatelské znalosti ovládání různých výukových platforem, na kterých probíhá vzdělávání. Úplně nejzákladnější je využití SKYPE , ale pro komfortnější výuku na vyšší úrovni možnosti využití různých interaktivních nástrojů při výuce jsou vhodnější jiné platformy. Mnoho jich je volně k dispozici ke stažení nebo lze speciálně upravit pro konkrétní vzdělávací agenturu. Výhodou online výuky je , že lektor ani student nemusí cestovat, výuka je z pohodlí kanceláře nebo domova. V případě domácího prostředí jen klade nároky na úpravu prostoru, který je v záběru kamery, protože ne každé vybavení domácnosti je vhodné prezentovat před studenty a není to ani profesionální přístup.


Skupinová nebo individuální výuka ?


Každý lektor preferuje jinou klientelu. Osobně se přikláním spíše k individuální výuce, pro studenta je samozřejmě efektivnější a intenzivnější. Mě jako lektorce dává prostor zaměřit se přesně na požadavky na výuku, přizpůsobit tempo výuky , zohlednit nedostatky a problémy studenta ve znalostech. Jako bonus obvykle získám osobní vztah ke studentovi, dozvím se mnoho informací o kultuře a zvyklostech z regionu, odkud klient pochází. S některými si vytvořím osobní přátelství a setkáváme se i mimo hodiny češtiny. Na druhou stranu je pro mě tato forma výuky více náročná, protože studenti se na mě často obrací i s žádostí o pomoc při zařizování víza, pracovního povolení, jednání na úřadech a řešení mnoha dalších situací z běžného života.

Skupinová výuka má úplně jiný charakter. Lektor se musí snažit udržet úroveň znalostí studentů na stejné nebo alespoň podobné úrovni, jinak ti pokročilejší ztrácí o výuku zájem a přestanou kurz navštěvovat. Lekce mají pomalejší průběh, prodlevy vznikají při čekání na reakce jednotlivých studentů. Někdy se stává, že student ze skupiny požádá o individuální lekce nebo doučování. Je to také možnost , kterou můžete méně pokročilému studentovi nabídnout.

Obecně se lektor může setkat s problémem, kdy se student na lekce nepřipravuje, očekává, že mu lektor všechny znalosti tzv. „naleje“ do hlavy bez vlastního úsilí a snahy o učení. Pak si stěžuje, že výuka nesplnila jeho očekávání, že je lektor nekvalitní a nic nenaučí. Proto je dobré řešit takový přístup studenta ihned a upozornit ho, že na svém vzdělávání se musí aktivně podílet, pasivní přístup není možný.


Dvě strany jedné mince


Tak jako každé vzdělávání má i výuka češtiny pozitiva a negativa. Kromě výše uvedených bychom neměli zapomenout ještě na jednu důležitou věc a to je znalost tzv. pomocného jazyka.

Především u studentů začátečníků je velmi důležité shodnout se na dalším jazyce, který bude prostředníkem mezi lektorem a studentem v případě, že student nebude rozumět kontextu nebo významu slova. Velmi často je takovým jazykem angličtina hned následovaná ruštinou. Lektor i tento jazyk musí ovládat na velmi dobré úrovni z důvodu vysvětlení gramatiky atd.

Závěrem můžeme říci, že k výuce češtiny nestačí mít jen výborné znalosti českého jazyka, ale i dalších cizích jazyků.

Pokud vás od výuky moje řádky neodradily, přeji vám i vašim budoucím studentům hodně úspěchů!


Bartovská Ilona . lektor


Podívejte se i na další zajímavé články.

Přihlašte se k odběru, aby Vám nic neuniklo.