Kontakt

Ondřej Husák, Jiří Husák

Líbí se Vám u nás? Napište nám na náš facebook!
Něco Vám chybí nebo nefunguje?
Napište to, prosím, nám, rádi se Vaším námětem budeme zabývat.

Podmínky a pravidla používání portálu

  • 1. Webový portál Lektoři pro Tebe (dále jen Portál) aktivuje setkávání nabídky a zájemců v oblasti osobního a profesního rozvoje. Umožňuje prezentaci lektorů, jejich tematických článků a nabídku jejich kurzů. Portál vyvíjí aktivity, vedoucí k návštěvnosti zájemců o osobní a profesní rozvoj na stránkách Portálu a využívání zde prezentovaných nabídek.
  • 2. Registrovaní členové Portálu, lektoři i uživatelé, mají právo na využívání akcí a benefitů, které Portál prezentuje, dle uvedených podmínek.
  • 3. Prezentaci ve formě profesního profilu, kurzu nebo tématického článku připravuje lektor a zodpovídá plně za její obsah.
  • 4. Publikovaný obsah má Portál právo schvalovat tak, aby odpovídal jeho zaměření na osobní a profesní rozvoj.
  • 5. Obsah se zveřejňuje po uhrazení domluveného poplatku dle zveřejněného ceníku.
  • 6. O principech zveřejnění, zejména místě a pořadí profilu lektora, tématického článku nebo kurzu rozhoduje Portál. Profily jsou řazeny rotujícím způsobem (dle popisu typů profilů), články podle data zveřejněni, kurzy podle data konání.
  • 7. Lektor souhlasí se zveřejněním svých kontaktních údajů uvedených při registraci za účelem jeho kontaktování.
  • 8. Členství lektora v Portálu se ukončuje uplynutím domluvené placené lhůty pro prezentaci jednotlivých aktivit. Po uplynutí domluvené lhůty se prezentace lektora na Portálu automaticky skryje nebo odstraní. Lektor může členství opakovaně prodloužit.
  • 9. Lektor nesmí na server přidávat fotografie a texty, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, porušení tohoto ustanovení může vést k ukončení členství bez náhrady již uhrazených poplatků.
  • 10. Osobní údaje Lektorů i uživatelů Portálu jsou chráněny dle podmínek zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona č. 111/2019 Sb. v platném znění. Portál se zavazuje uchovávat údaje poskytnuté lektory i uživateli bezpečně a čestně pouze pro vlastní potřeby a neposkytovat je třetím osobám. Výjimkou je zveřejnění kontaktů a údajů zobrazených v profilu lektora, které zveřejní lektor jako veřejně přístupné.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)